4 Ulusal Kalite Etiketi 3 Avrupa Kalite Etiketi

Mikrofon Sende Ses Yarışması
14 Haziran 2021
Kuruluşunun 5.Yıl Etkinlikleri Ödüllü Yarışmalar
21 Şubat 2022

Uluslararası Düzeyde Okul

Okulumuzda öğrencilerimizin diğer kültürlere saygı gösterdiği ve tanıdığı , insan unsurunu her şeyin ötesinde gördüğü, pedagojik olarak gelişimlerinin sağlandığı projeler yapılmaktadır. Bu noktada tüm öğrencilerin geleceğe yönelik kesinlik kazanmış bir perspektifleri olmasına büyük önem verilmektedir.
Bu amaçla, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan eTwinning Programı kapsamında çalışmalar yapılmaktadır.
Avrupa’da okul ortaklıklarının kurulması, teknolojilerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmasının yaygınlaştırılması, yenilikçi yöntem ve tekniklerin Avrupa’da öğretmenler arası paylaşımının sağlanması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerini ve yabancı dili kullanma becerilerinin artırılması amacıyla kurulan eTwinning kapsamında gerçekleştirilen projeler, ulusal çapta Ulusal Kalite Etiketi, Avrupa çapında ise Avrupa Kalite Etiketi ile ödüllendirilmektedir

Kalite etiketi, öğretmenlerin ve okulların eTwinning aktivitelerinin yüksek düzeye ulaştığını somut bir şekilde tanımaktadır. Öğrenciler için bu, çalışma gayretlerini güçlendirmekte ve genel olarak okul için, Avrupa’da işbirliği çalışmasında kalite ve açıklığa olan bağlılığını teyit etmektedir.
Bu etiketler, projenin belirli bir ulusal standarda ve Avrupa standardına ulaştığını belirtmektedir.

Özel Altın Çocuk İlkokulu İngilizce alanında;
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında yürütmüş olduğu ‘A(5R)TE’ ‘ANIMAL WORLD’ ‘DIGIKIDS ‘ ve ‘WELCOME TO MY LOVELY CITY’ isimli projeleriyle
4 ULUSAL KALİTE ETİKETİ ve 3 AVRUPA KALİTE ETİKETİ ile ödüllendirildi.
Okulumuz yürüttüğü projeler ve aldığı belgeler ile;
yenilikçi, pedogojik olarak gelisime açık eğitim sistemini taçlandırmış oldu.