Orff ve Müzik Eğitimi

Ä°lgili resim

Özel Altın çocuk ilkokulunda müzik eğitiminin amacı; müziğin ne olduğunu öğreterek çocuğu eğitmek, sanatı yaşamla hedef almaktır.

Eğitim ve öğretimi sanat ve sosyal alanlardaki etkinliklerle güçlendiren, öğrencilere verilen müzik eğitiminde onların bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını sağlayan, sanatın “eğlence” olmaktan hayata yön veren, algılarımızı ve duygularımızı geliştiren bir faaliyet olduğunu düşünen okulumuzda, nitelikli bir müzik eğitimi verilmektedir

 

ANAOKULU

Bu yaşlarda öğrenmenin en hassas olduğu, ilk alışkanlıkların kolayca kazanıldığı yaşlardır. Müziğin çocuk eğitimindeki öneminden yola çıkılarak özellikli şarkılar öğretilmekte, farklı müzik türlerini, müzik aletleri tanıtılmaktadır ve Orff tekniği ile oyun biçiminde öğretime dayanmaktadır. Orff tekniği sayesinde çocuğun müziği okuyup, yazabilen bireyler olmasını, etrafı ile uyumunu, birlikte iş yapma duygusunu, doğaçlama yeteneğini en önemlisi yaratıcılığını geliştirir.  Çocuklarımız müzik sayesinde sosyalleşip, özgüven kazanmaktadır.

 

İLKOKUL

Okulumuzda koro, ritm çalgıları, sınıf çalgısı eşliğinde temel müzik bilgisini kazandırırken,  düzeylerine uygun şarkı dağarcığına sahip olmalarını amaçlıyoruz.

Kendi istekleri gerekirse öğretmenlerimiz tarafından özel yetenekleriyle dikkat çeken öğrenciler koro çalışmalarına yönlendirirlmektedir.

Ses eğitimi ve nota bilgisi, şarkı söyleyerek, ritim çalgıları çalarak, müzik dinleyerek öğrenilmektedir. Öncelikli hedefimiz öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek, sergileyecek ortamlar yaratmak, kendini keşfetmesini sağlamak, geleneksel ve evrensel müzik kültürünü kazandırarak, müziği yaşamsal kılmaktır.

1., 2.,3. Sınıflarımızda öğrencilerin ses ve duyuş yetenekleri geliştirilmekte, buna bağlı olarak sağlıklı müzik çalışma ortamı hazırlanmaktadır. 2.sınıftan itibaren nota eğitimi ve solfej öğrenimi verilmektedir.3. sınıflarda nota, solfej ve melodika öğrenimi ağırlıklı olmak üzere yetenekli öğrenciler çalgı eğitim için yönlendirilmektedir.

Öğrencilerimizin yetenekleri derslerde geliştirilmekte, okul koro çalışmaları ile özgüvenlerinin gelişmesi sağlanmaktadır. Yapılan çalışmalar, yılsonu konserlerinde, milli bayram kutlamalarında ve diğer etkinliklerimizde sergilenmektedir.