Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Fiziksel, bilişsel ve duygusal anlamda olumlu gelişimin en önemli anahtarlarından biri spordur. İstatistiksel olarak bakıldığında spor yapan çocukların akademik hayatlarında daha başarılı olduğu gözlemleniyor. Spor çocukların reflekslerini geliştirirken, stratejik düşünme yetisi kazandırıyor ve liderlik özelliklerini arttırıyor. Beden eğitimi dersinde çocukların gelişim düzeylerine uygun hazırlanan program sayesinde çocuklarımız bir yandan eğlenirken diğer yönden güç, denge, koordinasyon, ince bütüncül motor yetenekleri, çeviklik, esneklik, sosyal beceri ve en önemlisi özgüven becerilerini kazanıyor.