Drama ve Akıl Oyunları

Çabuk öğrenmede geleceğin metodu “Akıl  ya da Zeka oyunları” dır. Akıl Oyunları; zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan bir eğitim metodudur.

Altın Çocuk Okulları eğitim programı kapsamında uygulanan ‘’ Zekâ ve Akıl Oyunları‘’ dersi, haftada bir ders saati olarak uygulanmaktadır.

Dersin amacı öğrencilerin strateji geliştirme, oyun kurallarını kavrama ve uygulama, ileri düzeyde hamle yapma, hafızayı etkin kullanma, rakiple oyun oynama, planlama, çok yönlü düşünme,  problem çözme gibi becerileri kazanması ve geliştirmesini sağlamaktır.

Daha önceden belirlenen müfredat dahilinde öğrenciler, yaş gruplarına uygun olan oyunların eğitimine katılarak; ilgili oyunlara yönelik becerilerini geliştirir.