Hakkımızda

 

MİSYONUMUZ

Altın değerindeki çocuklarımıza; olumlu ve olumsuz düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilen, soran ve sorgulayan, merak duygusu gelişmiş, paylaşımcı, öz güveni yüksek, sorumluluk sahibi, başkalarının haklarına saygı gösterirken aynı zamanda kendi haklarını da koruyabilen, bilgiyi en sade haliyle kaynağından öğrenebilen, ezbercilikten uzak, yaparak ve yaşayarak öğrenen, milli ve manevi değerleri önemseyen kaliteli eğitim vermektir.

 

VİZYONUMUZ

Okulumuz, Türk Milli Eğitim Sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda: Bilgi çağının gerektirdiği birikim, beceri, değer ve teknolojinin etkin kullanımı sağlanarak; yurdumuz ve dünyamızın gidişatına yön verecek,  geçmişten geleceğe köprü kuran, manevi değerleri yüksek, akademik açıdan donanımlı, vatanını milletini seven bireyler yetiştirmek.

 

DEĞERLERİMİZ

İnsanı değerli görerek ona sunulacak her hizmetin nitelikli, emek verilmiş olmasını temel ilke olarak benimsemektir.

Altın Çocuk ilkokulunda vizyon “sistemin gelecekteki yönünü çizer.” Misyon “sistemin amacıdır.” Değerler ise “sistemin davranışlarını belirler.”