Okulumuzun yeni e-Twinning projesi; A(5R)TE

e-Twinning Project
8 Aralık 2020
LET’S PLAY SOCIAL DISTANCING GAMES E-TWINNING PROJECT
3 Şubat 2021

Proje Ortakları: Türkiye, Portekiz, Hırvatistan, Sırbistan ve Romanya’dan olmak üzere toplam 16 öğretmen ve öğrencilerini kapsamaktadır.

Proje,okulumuz İngilizce öğretmenlerinden Melda Erkek’in koordinatörlüğünde 4.sınıf öğrencileri ile birlikte yürütülecektir.

Projenin amacı; geri dönüşüm konusunda öğrencileri bilinçlendirerek; çevre duyarlılığı ile ilgili farkındalık oluşturmaktır. Öğrencilerimiz çalışmalarını İngilizce olarak sunacaklar ve çeşitli web araçlarını kullanacaklar. Proje sayesinde öğrenciler dil becerilerini geliştirecek ve dijital yeterlilik konusunda tecrübe kazanmış olacaklar.

About the project ( Proje hakkında )
Every day we come across a society of rampant consumerism and the consequent generation of garbage, it is therefore necessary to resort to the policy of 5Rs: rethink our options when shopping, reduce the amount of garbage, refuse the use of materials harmful to the environment or difficult to transform / reuse, reuse whenever possible and recycle to ensure future generations a better future. In this project we intend to sensitize students to these issues and reuse / recycle some materials using different techniques of plastic expression and artistic expression, in addition to knowing other schools, realities and cultures. Art will assume the role of intervening in society as an integral part in the formation of active, creative and critically minded citizens in the face of challenges.