Şablon Sayfa

 

Okullarımızda benimsediğimiz yapılandırmacı model uygulamalarıyla öğrencilerimizin bilgiyi ezberlemelerini değil, anlamlı bir şekilde yapılandırmalarını, sadece bilgiye değil 21. yüzyıl becerilerine sahip olmalarını amaçlıyoruz. Buna yönelik olarak okullarımızda öğrencilerimizin sadece akademik başarısını desteklemekle kalmıyor, onlara kritik düşünme, sorgulama, problem çözme, etkili iletişim kurma, kendini yönetme ve girişimcilik gibi önemli becerileri geliştiren öğrenme fırsatları sunuyoruz.

Sadece hayata hazırlayan değil, hayatın kendisi olarak düzenlediğimiz öğrenme ortamlarımız ve derslerimiz, yaşam temelli problem durumları etrafında işlenmektedir. Böylece öğrencilerimizde harekete geçen merak duygusu derslerimizi, hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz için daha faydalı etkinlikler bütünü haline getirmektedir. Okullarımızdaki öğrenciler, herhangi bir bilgiyi anlamı bir şekilde yapılandırırken, aynı zamanda onları bireysel ve toplumsal yaşamda, aile ve iş yaşamında daha etkili kılacak önemli becerileri de kazanmaktadırlar. Her bilginin kendisine eşlik eden değerle var olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, her dersin her konusu, güzel ahlaklı insanlar yetiştirme amacına yönelik olarak bizlere önemli fırsatlar sunuyor.