Yabancı Dil Eğitimi

İLKOKUL  YABANCI DİL (İNGİLİZCE)  PROGRAMI

Özel Altın Çocuk İlkokulu olarak ‘İlkokul Yabancı Dil Programı’ dahilinde belirlediğimiz hedeflerimiz;

  • İnsanlar arasında iletişim aracı olan İngilizce’yi aynı amaçla kullanabilen; kendisini özgürce ifade edebilen ; yazılı ve sözlü olarak akıcı bir şekilde iletişim aracı olarak hayata geçirebilen bireyler yetiştirmek
  • Klasik yöntemlerden uzak ; öğretmen merkezli değil öğrenci merkezli olan yapılandırmacı yaklaşımı temel alarak öğrenme sürecinde öğrencilerimizi daha aktif hale getirmek
  • Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü İngilizce müfredatı geliştirilerek ve ders saatleri arttırılarak daha yoğun bir dil programı ile öğrencilerimizi daha ileri seviyelere taşımak
  • Yaş grubuna ait öğrenme stilleri ve zeka çeşitleri de dikkate alınarak hazırlanan ders içeriğinde İngilizce  dersini öğrencilerimiz için eğlenceli hale getirerek; çeşitli görsel,işitsel materyallerle zenginleştirerek   aktif olarak maruz kaldıkları dile karşı sempati duymalarını sağlamak ve  motivasyonlarını güçlendirmek
  • Müfredat programımızda 4 dil becerisine ; Listening (Dinleme), Reading(Okuma) , Speaking(Konuşma), Writing (Yazma) her birine aşamalı ve eşit ölçüde ağırlık vererek dili çok yönlü kullanabilecek değerli bireyler yetiştirmek.

Özel  Altın Çocuk Anaokulu  dil eğitiminin küçük yaşta başlaması gerektiğini düşünerek buna yönelik eğitim sistemlerini benimsemektedir. Yabancı dil eğitim sistemimizin amacı, öğrencilerimizin yabancı dil öğrenme konusundaki motivasyonlarını canlı  tutarak; dinleme,konuşma,anlama  becerilerini kazandırmaktır.

OKUL ÖNCESİ İNGİLİZCE PROGRAMI

Çocuklar için 0-6 yaş arası dönem yabancı dili öğrenme açısından oldukça önemlidir. Bu yaş grubunda dil öğrenimi  ana dil öğrenimine benzetilebilir. Çocuk doğduğu andan itibaren yakın çevresini rol model alır ve söylenenleri kaydetmeye başlar. Kaydettiklerini daha  sonra kas gelişimi tamamlanınca üretmeye başlar. Erken yaşta gerçekleşen dil eğitimi de aynı prensiplere sahiptir. Dil öğrenimi bir süreçtir. Bu sürecin en önemli adımlarından biri 0-6 yaş grubundayken atılmalıdır. Ayrıca yapılan araştırmalar da göstermektedir ki çocuklar ne kadar erken yaşta yabancı dil öğrenimine başlarsa bu alanda ileri yaşta (6 yaş sonrası) başlayanlara oranla çok daha başarılı ve dil hakimiyeti gelişmiş bireyler olurlar. Özel Altın Çocuk İlkokulu olarak tüm bunların ışığında; küçük yaşta dil eğitiminin öneminin farkındalığı ile okul öncesinde  yoğunlaştırılmış İngilizce ders programı ile öğrencilerimizin dil edinimlerini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

5 YAŞ GRUBU

İngilizce ders içeriği ve aktarımı tamamen çocukların yaş özellikleri ve öğrenme stilleri dikkate alınarak oluşturulmakta ve uygulanmaktadır. Birincil hedefimiz  İngilizce’yi  öğretmek değil; sevdirerek, eğlenceli hale getirerek dili edinmelerini sağlamaktır. Bu bilinç ile alanında uzman öğretmenler tarafından kazanımın çok yönlü olmasını sağlamak amacıyla  yaş grubuna uygun  gerekli yöntem ve teknikler , zengin içeriğe sahip materyaller kullanılmaktadır.

5 yaş grubu için haftalık olarak 5 saat İngilizce dersi  verilmektedir. Kolej İngilizcesi için yabancı yayın kitaplarımızın müfradat içeriği; interaktif uygulamaları; kazanımların uygunluğu; günlük hayatta kullanılabilirlikleri incelenerek özenle seçilip işlenmektedir.

6 YAŞ  (BILINGUAL SYSTEM)     İngilizceyi öğretmiyoruz, yeni bir dil edindiriyoruz!

0-6 yaş grubundaki değerli çocuklarımız birden fazla dil edinme yeteneğine sahipken biz neden bunu Türkçe ile sınırlandıralım?

‘İki dillilik’ (Bilingualism) iki farklı dilde iletişim kurabilme becerisi anlamına gelmektedir. Çift  dilli eğitimin (Bilingual),çocuğun çeşitli alanlardaki gelişimine katkı sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. En dikkat çekici olanı ise Çift dilli(Bilingual) çocuklarda çok daha gelişmiş nöron bağlantılarının oluştuğu görülmüştür. Bu da bilişsel gelişimlerinin daha ileri düzeyde olduğunu gösterir. Bu çocuklar her iki dilin de inceliklerini ve özelliklerini kavrayabilirler; kendini ifade etmede, sözel iletişimde rahatlıkla kullanabilirler. Ayrıca çocuklar bu yaşta yabancı dil aksanlarını daha doğru edinirler; yeni dilleri öğrenmeye karşı olumlu tutumlar sergilerler; diğer dillere hoşgörülü yaklaşmayı öğrenirler.Bu sebeplerden dolayı okulumuzda ‘Çift Dilli Eğitim(Bilingual System)’ programını okulöncesinde benimsiyoruz. Sistemimizde sevgili öğrencilerimize erken yaşta ikinci bir yabancı dili de edindirmeye başlıyoruz. Yani Türkçenin yanında ikinci bir yabancı dil olarak İngilizceye de eş zamanlı aşinalık kazanmalarını sağlayıp; kendilerini rahatlıkla ve özgürce ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi  hedeflerken  ilkokul için de sağlam bir altyapı oluşturuyoruz.