Görsel Sanat ve Atolyeler

 

Sanat insanın duygu ve düşüncelerini aktarma biçimidir.

Çocuklar sanat eğitimi sürecinde sanatın hangi alanında olursa olsun ortaya bir ürün koyarken yaşadıkları süreç ve sonuçta ortaya çıkan ürünün ruhsal gelişimine, kişiliklerine, bedensel ve toplumsal gelişmelerine katkısı büyüktür.

Sanat eğitimi çocuğun kendini özgürce ifade edebildiği bir ortamdır. Çocuğun kişiliğinin gelişmesinde kendisine güvenmesinde önemli rol oynar. Sanat eğitimi, özgür, barışçı, insancıl, üretken, toplum ile bütünleşmiş, değişen şartlara göre kendini yenileyebilen, geleceğin izlerini yansıtan çocukların yetişmesi için vazgeçilmez bir dünyadır.

Sanat eğitimi bir lüks değil, herkes için gerekli bir kişilik eğitimidir.

Sanat eğitiminin çocuğa kazandırdığı değerleri göz önüne alarak eğitimin her aşamasında gerektiği kadar yer almasına önem veriyoruz. Çağın değişen ve gelişen şartlarına göre kendini yenileyebilen bir müfredat programı ile yeni eğitim ve öğretim yılına hazırız…

Atölye derslerinde paylaşma, sorumluluk, düzen, malzemeyi kullanma konularında bilinçlendirilir. Çocuklarımızın hayal gücünü destekleyecek biçimde  şekillendirdiğimiz Atölyeler sınıfımızda;

gibi bir çok alanımız mevcuttur.